uniquesacos@gmail.com 01-4950919
Notices

Notices


no-image

१५ औँ साधारणसभासम्बन्धी सूचना

१५ औँ साधारणसभासम्बन्धी सूचना .. Read more

Posted on 2024-01-04
no-image

शेयर खरिदबिक्री आवेदनसम्बन्धी सूचना

शेयर खरिदबिक्री आवेदनसम्बन्धी... .. Read more

Posted on 2023-07-02
no-image

१४ औँ वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी सूचना

१४ औँ वार्षिक साधारणसभासम्बन्ध... .. Read more

Posted on 2022-12-19
no-image

शेयर रकम थप गर्ने सम्बन्धमा

यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समि... .. Read more

Posted on 2022-05-05